Lorem Ipsum Irure magna irure, exercitation minim

Search And Rescue Dogs
CONTACT RHG Slotbosse Toren Secretariaat: Mevrouw I. Mommers Jan Steenlaan 28, 4907 RJ, Oosterhout Informatie m.b.t. training 06- 53914655 - 0162424632 Kamer van Koophandel 20171585 ING BANK nummer: IBAN: NL78RABO0161810365

Het

Engelse

woord

mantrailen

bestaat

uit

man

=

mens

en trail = route / spoor

Eenvoudig gesteld betekent mantrailing een hond die de geur van een mens volgt. Wat een mantrail hond onderscheidt van een speurhond is dat het de trailhond toegestaan is om de geur van een mens te volgen op een natuurlijke manier, in plaats van getraind te worden met de kop naar beneden, in een speurpositie. Met andere woorden wordt de hond geleerd een geur te volgen, maar het is hem toegestaan dit instinctmatig te doen in plaats van mechanisch. Door deze benadering is de mantrail hond in staat om op een betrouwbare manier te functioneren op een groter aantal soorten terreinen, stedelijke gebieden die uitsluitend bestaan uit asfalt en betonnen oppervlakten, inbegrepen. Mantrailen is de hond leren zoeken naar één specifieke (vermiste) persoon door middel van het vervolgen van de geurstroom die deze persoon op zijn route heeft achtergelaten. Deze geurstroom heet de trail. Deze trail bestaat o.a.uit gasachtige zweetresten, hormoonstoffen; uitademingslucht en huidcellen. Menselijke geur is vergelijkbaar met een vingerafdruk; beiden zijn uniek. Een mantrailhond, volgt deze unieke geur. Bij het volgen van een spoor d.m.v. ‘mantrailen’ maakt de hond vrijwel alleen gebruik van de lichaamseigen geur van de vermiste. Deze geur zal niet precies op de plaats blijven waar de vermiste gelopen heeft. Afhankelijk van de windrichting en plaatselijk verkeer zal de geur verplaatst worden en elders neergelegd worden. Een mantrailhond zal dan ook niet altijd precies dezelfde route als de vermiste afleggen. Bij mantrailen is het vinden van de vermiste belangrijker dan het volgen van het spoor. Daar waar mogelijk zal de hond ook een deel van de route afsnijden om sneller bij zijn einddoel “het slachtoffer” te komen. De hond wordt aan het werk gezet en maakt gebruik van zijn speurkwaliteiten. Dit doet hij door zijn neus te gebruiken. De hondenneus is zeer goed ontwikkeld. De hond krijgt voor de zoekactie een voorwerp met de geur van de gezochte persoon te ruiken. Een opgeleid team, (geleider en hond) kan door samenwerking de afgelegde route reconstrueren en zo de gezochte persoon vinden. DE BELONING De beloning is HET LOON wat essentieel is om een hond te trainen. Hoe groter de beloning in de ogen van de hond, hoe intensiever hij het spoor zal volgen. Het trainen is niet effectief zonder een beloning die de hond echt fantastisch vindt. Zonder dit zal er uiteindelijk toe leiden dat de hond niet succesvol of betrouwbaar, en dat je van hem op aan kan. De juiste beloning is van cruciaal belang, de hond moet er helemaal uit zijn dak van gaan. Geen enkele trainingsmethode of techniek zal slagen als een hond niet geïnteresseerd is in werken.
Mantrailen

Examenopbouw m.i.v. 1 januari 2019

IPO-R - MANTRAILEN, Voorexamen IPO-R - MANTRAILEN, Reddingshond A IPO-R - MANTRAILEN, Reddingshond B •Mantrailen-V / voorexamen . trail = 1000 pas ongeveer 500 meter met 2x een richtingswisseling; 1 terreinwisseling en 1 kruising. De trail wordt op GPS of dergelijke vastgelegd moet door vreemden zijn gekruist en moet 60 minuten oud zijn voordat er gestart wordt met het uitlopen van de trail door de geleider met zijn hond, Voor het uitwerken heeft hij 15 minuten. •Mantrailen-A: trail = 2000 pas ongeveer 1000 meter met 3x een richtingswisseling; 1 terreinwisseling en 1 kruising. Tussen 600 - 800 meter 1 vreemd zittend / liggend persoon. De trail wordt op GPS of dergelijke vastgelegd moet door vreemden zijn gekruist en moet 4 uur oud zijn voordat er gestart wordt met het uitlopen van de trail door de geleider met zijn hond, Voor het uitwerken heeft hij 45 minuten. Start vanaf opvallend punt (bankje, auto, etc. De trail moet door vreemden gekruist zijn. •Mantrailen-B: trail = 4000 pas ongeveer 2000 meter met 4x een richtingswisseling; 1 terreinwisseling en 2 x een kruising. De trail wordt op GPS of dergelijke vastgelegd en moet 6 uur oud zijn voordat er gestart wordt met het uitlopen van de trail door de geleider met zijn hond, Voor het uitwerken heeft hij 60 minuten. De verhouding bebouwd gebied - vrij gebied (bos, wei of mix) moet 50% zijn. Voor afdeling A van het examen zijn de maximaal te behalen punten: 200, verdeeld over o.a. de onderstaande punten: o.a. Opname trailspoor, werken en het werken en vervolgen van de trail. Stuurbaarheid, samenwerking met de geleider,snelle en vastberaden uitvoering van de zoekopdracht met behoud van de motivatie om te zoeken. Heeft de geleider het overzicht over de trailverloop, het attent zijn op eventuele verkeersdeelnemers. De samenwerking, communicatie enhet lezen van de hond. B Zoekintensiteit, zoekdrift, zoekgedrag, temperament, motivatie, arbeidsvreugde, conditie. Manier van mobiliteit, aannemen van het puin, omgang met moeilijkheden. Zelfstandigheid, tactiel van de geleider, positiebepaling. De kwaliteit van de gekozen tactiek en de uitvoering ervan, overzicht van de geleider tijdens het gehele zoekwerk. Verwijzing van de gevonden persoon, waarbij aftrek wordt gegeven voor een foutieve verwijzing.
Mededeling Momenteel heeft onze vereniging het maximale aantal reddingshonden geleiders  bereikt. Hierdoor kunnen we nu even geen nieuwe leden binnen onze RHGST opnemen.