Lorem Ipsum Irure magna irure, exercitation minim

Search And Rescue Dogs
CONTACT RHG Slotbosse Toren Secretariaat: Mevrouw I. Mommers Jan Steenlaan 28, 4907 RJ, Oosterhout Informatie m.b.t. training 06- 53914655 - 0162424632 Kamer van Koophandel 20171585 ING BANK nummer: IBAN: NL78RABO0161810365

NATIONALE INZET REDDINGSHONDENTEAMS

De SIN en de landelijke politie hebben de afspraken vernieuwd voor de inzet van burger reddingshondenteams bij vermissing van personen. Leidend hierin is de politie die uitsluitend via de SIN een beroep zal doen op burger reddingshondenteams om te komen zoeken naar vermiste personen. Teams die niet op de SIN-inzetlijst staan, worden uitgesloten van zoekacties. Het bijzondere aan de nieuwe afspraken is dat teams die een IRO-Vlakte B diploma hebben, of een IRO-MRT Vlakte diploma, zich ook kwalificeren om op de SIN-inzetlijst te komen. Er zijn randvoorwaarden aan verbonden, waaronder het hebben van een VOG, het ondertekenen van een verklaring burger hondengeleider en het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring. Daarnaast dient er voor kwaliteitscontrole jaarlijks deel te worden genomen aan een van de twee te houden oefeningen van de politie en hulpdiensten. RHGST leden die aan de voorwaarden voldoen en op de SIN-inzetlijst vlakte wensen te komen, kunnen daarvoor een aanvraag bij het secretariaat van de SIN in dienen. Meer informatie en de verklaringen zijn te vinden op de website van de SIN . Opgemerkt wordt dat de nieuwe afspraken alleen voor vlakte gelden en dat voor puin de oude regeling vooralsnog ongewijzigd blijft.
Mededeling Momenteel heeft onze vereniging het maximale aantal reddingshonden geleiders  bereikt. Hierdoor kunnen we nu even geen nieuwe leden binnen onze RHGST opnemen.