Lorem Ipsum Irure magna irure, exercitation minim

Search And Rescue Dogs
CONTACT RHG Slotbosse Toren Secretariaat: Mevrouw I. Mommers Jan Steenlaan 28, 4907 RJ, Oosterhout Informatie m.b.t. training 06- 53914655 - 0162424632 Kamer van Koophandel 20171585 ING BANK nummer: IBAN: NL78RABO0161810365
De examens en wedstrijden waar wij met onze reddingshonden op Nationaal en Internationaal niveau aan deelnemen zijn in de IPO-R reglementen van de IRO c.q. FCI beschreven. Met de behaalde certificaten zijn onze reddingshonden op een hoog kwaliteitsniveau getoetst.

Wat doen Reddingshonden:

Reddingshonden zijn honden die ingezet kunnen worden bij rampen of om vermiste personen op te sporen. Dit kunnen kinderen zijn die ongelukkig terecht kwamen bij hun spel, onwel geworden wandelaars; verwarde personen die niet thuiskomen, of slachtoffers onder een ingestort gebouw. Het doel van de training is er op gericht om honden op dit werk voor te bereiden. Daarnaast moeten ze rustig en beheerst hindernissen kunnen nemen (denk aan ingestorte gebouwen), op afstand de richtlijnen van de baas volgen (dirigeren) om de zoekacties te sturen of gevaren te vermijden en onvoorwaardelijk gehoorzamen op commando’s (appel) om bij eventuele reddingswerkzaamheden anderen niet te hinderen.

Binnen onze vereniging trainen we de volgenden disciplines:

IPO - R :

Vlakterevieren

IPO - R :

Puin

IPO - R :

Mantrailen

IPO - R :

Appel & Hindernissen

Examen IPO-R van de IRO / FCI

Bij het IPO - R worden de hond en geleider getoetst op 2 onderdelen

1.

Onderdeel A: Het zoekwerk o.a. Vlakterevieren / Puin / Mantrailen

2.

Onderdeel B: Appèl & Hindernissen

Het zoekwerk verschilt per niveau en het appel verschilt per niveau. Als je een B-certificaat hebt behaald ben je startgerechtigd om aan de internationale IRO wedstrijden deel te nemen en op B niveau kun je dan jezelf kwalificeren voor het IRO Wereldkampioenschap of om het SIN inzet examen of het IRO inzetcertificaat te behalen de zogenoemde MRT test voor de daadwerkelijke inzet bij urgente vermissingen of rampen. Reddingshonden examens kunnen ook als puur zoekwerk examen (afd.A) of alleen voor Appel / Hindernissen (afd. B) worden volbracht. (deelexamen) In dat geval wordt slechts één onderdeel weergegeven. Examens die alleen in één Afdeling worden gedaan, worden ook met punten en score in het examen- c.q. werkboekje genoteerd, met de opmerking dat slecht 1 Afdeling geëxamineerd werd. (zie bijvoorbeeld, voor de notering in werk- examenboekje) Zonder beperkingen ten aanzien van grootte, ras of afstamming, mogen honden aan reddingshonden examens deelnemen. Een geleider kan op één en dezelfde dag slechts aan één examen/evenement deelnemen met maximaal 2 honden per examen. Ieder examen moet afgesloten zijn, voor het eerste onderdeel van het volgend examen start. Alle examens zijn willekeurig herhaalbaar. Bij het niet slagen op een examen kan deze hond na een termijn van 5 dagen opnieuw aan een examen deelnemen in dezelfde discipline. Na 2 positieve examens in de discipline A met minstens een Goed (240-269) in dezelfde discipline kan de hond de volgende dag in dezelfde discipline deelnemen aan het B examen, mits hij de toegestane leeftijd heeft bereikt. Een hond kan op één examen/evenement niet door verschillende geleiders worden voorgebracht. Loopse teven worden op alle examens toegelaten, maar moeten wel afgezonderd van de andere deelnemers worden gehouden en als laatste deelnemer op het examen worden gekeurd.

Bijvoorbeeld, Examen Reddingshond Puin B:

RH - P / B = het complete examen met diploma RH - P / B RH - P / B, Z RH - P / B, AH = alleen het zoekwerk   = alleen het Appel & Hindernissen
Voor het behalen van het diploma moeten beide afdelingen (zoekwerk & Appel) worden gedaan. Een deelcertificaat voor alléén het gekeurde onderdeel is wel mogelijk. Op de dag van het examen moet de hond de vastgestelde minimumleeftijd hebben van:
RH - P / B 15 maanden RH - Voorexamen RH - A RH - B 18 maanden   20 maanden
Mededeling Momenteel heeft onze vereniging het maximale aantal reddingshonden geleiders  bereikt. Hierdoor kunnen we nu even geen nieuwe leden binnen onze RHGST opnemen.