Lorem Ipsum Irure magna irure, exercitation minim

Search And Rescue Dogs
CONTACT RHG Slotbosse Toren Secretariaat: Mevrouw I. Mommers Jan Steenlaan 28, 4907 RJ, Oosterhout Informatie m.b.t. training 06- 53914655 - 0162424632 Kamer van Koophandel 20171585 ING BANK nummer: IBAN: NL78RABO0161810365
In het puin wordt het zicht echter niet belemmerd door natuurlijke hindernissen, maar maar door opgestapeld puin, zoals dat na een gasontploffing of aardbeving kan plaatsvinden. Nu is het de bedoeling dat de hond zich tussen al die brokstukken een weg baant, zoekend naar een menselijke geur. Als de hond “lucht heeft” zal hij trachten het slachtoffer te bereiken, en zal daarna middels het eerder genoemde   verwijzen (middels blaffen of bringsel) aan zijn begeleider laten weten dat hij een slachtoffer gevonden heeft. Soms ziet men na het verwijderen van een eerste puinlaag nog niets en wordt de hond opnieuw ingezet om duidelijk te maken waar men verder moet graven.  Bij het puin zoeken wordt de hond geleerd menselijke geuren onder het puin te onderscheiden en de vindplaatsen van slachtoffers aan de geleider duidelijk te maken.        IPO-R  PUIN

Het

zoeken

in

puin

is

een

vakgebied

dat

voor

alle

hondenrassen

openstaat.

Net

als

bij

het

vlakterevieren

moet

de

hond

op

aanwijzing

aan

zijn

geleider

een

gebied doorzoeken.

Examenopbouw m.i.v. 1 januari 2019

IPO-R - PUIN, Voorexamen IPO-R - PUIN, Reddingshond A IPO-R - PUIN, Reddingshond B Tijdens het zoekwerk wordt op het puin afleiding gemaakt door middel van geluid (hameren, motorlawaai, machines, etc), en vuur. Het puin wordt door overige personen kris-kras belopen tijdens het zoeken van de hond. •Puin-V / voorexamen: terrein is 400-600 m2 op één verdieping, 1 slachtoffer, 10 minuten zoektijd. •Puin-A: terrein is 800-1.000 m2, en bestaat uit donkere ruimten, holtes, en verstekken van ongeveer 1 meter diep en of hoog, 2 slachtoffers, 15 minuten zoektijd + verwijzing vooraf waarbij de geleider meehelpt bij de berging •Puin-B: terrein is 1.200-1500 m2 verdeeld over één of meerdere verdiepingen dat niet alleen uit gebouw mag bestaan. Met minmaal 2 verstekken van 2 meter diep of 2 meter hoog, 2 donkere kamers/verstekken. Minstens 2 verstekvarianten. 3 slachtoffers, 30 minuten zoektijd. De hondengeleider moet zich bij de keurmeester d.m.v. vragen stellen op de hoogte brengen van de situatie en een zoekplan indienen over hoe hij het zoekwerk aangaat. Voor afdeling A van het examen zijn de maximaal te behalen punten: 200, verdeeld over onderstaande punten: Stuurbaarheid, samenwerking met de geleider,snelle en vastberaden uitvoering van de zoekopdracht met behoud van de motivatie om te zoeken. Zoekintensiteit, zoekdrift, zoekgedrag, temperament, motivatie, arbeidsvreugde, conditie. Manier van mobiliteit, aannemen van het puin, omgang met moeilijkheden. Zelfstandigheid, tactiel van de geleider, positiebepaling. De kwaliteit van de gekozen tactiek en de uitvoering ervan, overzicht van de geleider tijdens het gehele zoekwerk. Verwijzing van de gevonden personen, waarbij aftrek wordt gegeven voor een foutieve verwijzing.
Mededeling Momenteel heeft onze vereniging het maximale aantal reddingshonden geleiders  bereikt. Hierdoor kunnen we nu even geen nieuwe leden binnen onze RHGST opnemen.