Lorem Ipsum Irure magna irure, exercitation minim

Search And Rescue Dogs
CONTACT RHG Slotbosse Toren Secretariaat: Mevrouw I. Mommers Jan Steenlaan 28, 4907 RJ, Oosterhout Informatie m.b.t. training 06- 53914655 - 0162424632 Kamer van Koophandel 20171585 ING BANK nummer: IBAN: NL78RABO0161810365
Het aanleren gebeurt spelenderwijs. De hond is gek gemaakt op een balletje of ander speeltje. Het slachtoffer neemt dit speeltje, houdt het voor de neus van de hond en rent er dan mee weg. De baas houdt de hond vast en maakt hem lekker enthousiast. Dan gaat het slachtoffer liggen (op een zeiltje) en laat de baas de hond los. Als een pijl uit een boog vliegt de hond zijn speeltje achterna en na wat gestoei kan hij het trots terug brengen bij de baas, waar hij nog een beloning (stukje worst of iets anders wat hij erg lekker vindt) krijgt. Dit spelletje wordt verschillende malen herhaald, eerst met slachtoffer in het zicht, dan met slachtoffer uit het zicht. Deze oefeningen worden tenslotte zo uitgebreid dat het slachtoffer (of meerdere slachtoffers) zich diep in bos of heide kan gaan verstoppen, waarna de hond met geleider de zoekactie begint.  Hoe maakt de hond nu duidelijk: baas (roedelleider) ik heb prooi  (slachtoffer) gevonden. Daarvoor zijn verschillende manieren van verwijzen op bedacht: Bringsel: een kokertje dat aan de halsband van de hond wordt gehaakt en wat hij in zijn bek neemt als hij het slachtoffer heeft gevonden. Dit bringsel kan zelf worden gemaakt van een stukje leer opgevuld met wol, stukjes stof e.d. Eerst wordt het bringsel aan het slachtoffer los meegegeven en leert de hond dat dit eerst bij de baas gebracht moet worden. Bij het commando “laat zien” brengt de hond zijn baas bij het slachtoffer en krijgt hij zijn uiteindelijke beloning (buitdeling). Blaffen bij het slachtoffer. Deze verwijzing is geschikt voor honden die al snel uit zichzelf geneigd zijn te blaffen. De hond blijft dan bij het slachtoffer tot de baas er is. Leegverwijzen: dit is een typisch gedrag van de hond dat hij vertoont als hij het slachtoffer gevonden heeft. Het vervolg van de oefening is dezelfde als bij het bringsel!     IPO-R VLAKTEREVIEREN

De

honden

van

Reddingshonden

Slotbosse

Toren,

worden

voor

het

zoeken

naar

slachtoffers

c.q.

vermisten

in

de

bossen ook in deze discipline opgeleid.

Examenopbouw m.i.v. 1 januari 2019

IPO-R - VLAKTE, Voorexamen IPO-R - VLAKTE, Reddingshond A IPO-R - VLAKTE, Reddingshond B Vlakte-V / Voorexamen: terrein is 5000 m2, open en bedekt terrein, 1 slachtoffer onbedekt, 10 minuten zoektijd. Vlakte-A : terrein is 20.000 m2, open en onoverzichtelijk terrein, 2 slachtoffers, 15 minuten zoektijd. + verwijzing vooraf. Vlakte-B : terrein is 35.000 - 40.000 m2, minstens 50% is onoverzichtelijk gebied of gebouwen, 3 slachtoffers, 30 minuten zoektijd. De hondengeleider moet zich bij de keurmeester d.m.v. vragen stellen op de hoogte brengen van de situatie en een zoekplan indienen over hoe hij het zoekwerk aangaat. De geleider mag hierbij gebruik maken van een kompas en moet laten zien dat hij zich kan oriënteren in het zoekgebied. Voor    Afdeling    A    (zoekwerk)    van het examen zijn de maximaal te behalen punten: 200, die zijn verdeeld over onderstaande punten: Leiderschap geleider, teamsamenwerking, rationele inzet van de hond. Tactiek: omgevingsbewustzijn, omzetting van de gekozen tactiek, positiebepaling, overzicht, rekening houden met windrichting etc. Stuurbaarheid, samenwerking met de geleider,snelle en vastberaden uitvoering van de zoekopdracht met behoud van de motivatie om te zoeken. Zoekintensiteit, zoekdrift, zoekgedrag, temperament, motivatie, arbeidsvreugde, conditie., omgang met moeilijkheden. De kwaliteit van de gekozen tactiek en de uitvoering ervan, overzicht van de geleider tijdens het gehele zoekwerk. Verwijzing van de gevonden personen, waarbij aftrek wordt gegeven voor een foutieve verwijzing.
Mededeling Momenteel heeft onze vereniging het maximale aantal reddingshonden geleiders bereikt. Hierdoor kunnen we nu even geen nieuwe leden binnen onze RHGST opnemen.